OAK LANE Mokotów

Polityka prywatności

scroll

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych jest: „MGA 18 sp. z o.o. sp.k.” z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa. Skontaktować się można mailowo pisząc na adres: daneosobowe@oaklane.pl. Dane osobowe zbierane przez MGA 18 sp. z o.o. sp.k. przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. MGA 18 sp. z o.o. sp.k. zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

Zbieramy Państwa dane w celu wysyłania informacji dotyczących oferowanych przez nas usług oraz informacji o produktach i usługach oferowanych przez podmioty współpracujące z nami, jak również w celu pośrednictwa w nawiązywaniu z nimi kontaktów w zakresie oferowanych przez nie produktów i usług.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem, przekazywanie Państwu informacji o produktach i usługach, działalności MGA 18 sp. z o.o. sp.k. lub wykonanie usługi.

Podstawą naszego działania jest dobrowolna zgoda, której możecie Państwo udzielić zaznaczając odpowiedni check-box.

Zgoda może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym momencie kierując do nas wniosek na adres naszej siedziby lub mailowo wysyłając wiadomość pod adres: daneosobowe@oaklane.pl.  Prosimy pamiętać, że cofnięcie zgody odnosi skutek od momentu tego zdarzenia. Dopóki nie dowiemy się, że nie chcecie Państwo otrzymywać naszych wiadomości, nasze działania są zgodne z prawem.

Państwa dane będziemy przetwarzać tak długo, jak Państwo się na to zgadzacie. W przypadku wycofania zgody, dane zostaną przez nas usunięte niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia. To maksymalny czas, który jest nam potrzebny operacyjnie na usunięcie Państwa danych z naszych zasobów.

W celu wysyłki maili korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego – naszego zaufanego partnera.

Nie przekazujemy Państwa danych innym odbiorcom, ani w EOG ani w państwie trzecim.

Każdy z naszych Klientów otrzymuje od nas te same komunikaty. Nie dokonujemy analiz Państwa preferencji i nie gromadzimy na Państwa temat innych danych bez Państwa wiedzy i odrębnej zgody.

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych macie Państwo prawo dostępu do nich, ich poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje też Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie oaklane.magnatselect.pl, będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności.

Podanie danych jest dobrowolne.

Zadzwoń do nas